Mesafeli Satış Ön Bilgilendirme Formu

1.Taraflar ve Konu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, Zuhuratbaba Mahallesi, İncirli Caddesi, No: 71, Daire: 8, Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan FK Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ ("Satıcı" veya “Pratik E-ticaret”) ile Satıcı’ya aitpratiketicaret.cominternet sitesinden (“İnternet Sitesi”) ürün satın alacak kişi (“Alıcı”) arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesine (“Sözleşme”) ilişkin 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 5/2-a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır

Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce işbu Ön Bilgilendirme Formu ile Satıcı tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.Satıcı Bilgileri

Satıcı
Unvanı: FK Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ
Adresi: Zuhuratbaba Mahallesi, İncirli Caddesi, No: 71, Daire: 8, Bakırköy/İstanbul
MERSİS:
Telefon: 02125037637
E-Posta: [email protected]


4.Ürün/Ürünler Bilgileri

Ürün/Ürünlerin (malların/hizmetlerin) cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli/ rengi, birim fiyat(lar)ı ve satış bedeli ile ve Alıcı'nın bildirdiği fatura adresi, teslim yeri dahil teslimat bilgileri satın alma aşamasında müşterinin seçtiği ve bildirdiği bilgilerdir.

5.Genel Hükümler

5.1) Sözleşme konusu Ürün, yasal otuz (30) günlük süre aşılmamak koşulu ile Alıcı'ya veya İnternet Sitesi'nde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir.

5.2) Tereddüte mahal vermemek bakımından; Alıcı'nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcı'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Satıcı'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Alıcı'nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

5.3) Alıcı Ürün ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun 2’inci maddesinde belirtilen Satıcı iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde Satıcı'ya bildirebilir.

5.4) Alıcı, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu bilgilendirmelere ve bu Sözleşme'ye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, Satıcı nezdindeki sistemlerde 10 yıl süre ile muhafaza edilir.

5.5) İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir

6.Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Yargı Mercii

Taraflar arasında doğabilecek her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabiidir ve tarafların ortak mutabakatı ile çözülemeyen uyuşmazlıkların hallinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

E-bülten Aboneliği

email E-posta Adresi

©2023 FK Bilgi Teknolojileri A.Ş. Tüm hakları saklıdır.

×
Merak ettiklerinizi hemen sorabilirsiniz.